hala stalowa

Hale stalowe – Zdmuchnij śnieg z dachu hali stalowej

Hale stalowe zdobywają coraz większy rynek budownictwa przemysłowego i magazynowego. Na ich korzyść przemawia sprawność budowy tego typu obiektów oraz bardzo dobre właściwości stali na rozciąganie i kompresję, co wpływa istotnie na wytrzymałość konstrukcji. Niemniej jak historia pokazała w dotkliwy sposób, hale poznań są podatne na zaleganie śniegu na ich dachach. Czy istnieje metoda zapobiegania wypadkom?

Konstrukcja dachowa hal a problem śniegu

Hale stalowe są konstruowane zazwyczaj o dachach jedno lub dwuspadowych z filarami nośnymi w centrum budynku. Tego typu konstrukcja hali jest bardzo ergonomiczna, jako że zajmuje się maksymalną powierzchnię płaską potrzebną na sprzęt przy zminimalizowaniu kubatury samej hali. Niestety, rozwiązanie takie ciągnie za sobą poważne zagrożenie uszkodzenia dachu podczas intensywnych opadów śniegu przez okres całej zimy.
Stalowe hale katowickie nie pójdą w zapomnienie!

Tragedia, do jakiej doszło w 2006 roku w Katowicach pokazała, że hale stalowe są konstrukcjami wymagającymi stałej uwagi technicznej. Błędy w konstrukcji hali, lecz przede wszystkim zaniedbanie zagrożenia zalegającym na dachu hali śniegiem doprowadziła do śmierci 65 osób i poranienia kolejnych 170.

Hale stalowe

W kilka dni po tej tragedii właściciele hal stalowych wynajęli ekipy wysokościowe do odśnieżania swoich budynków. Rozwiązanie skuteczne, lecz jeśli opady będą utrzymywać się przez dłuższy czas, wynajęcie odśnieżaczy będzie pociągało za sobą olbrzymie koszta. Co więcej, prace odśnieżające nigdy nie zagwarantują usunięcia w pełni śniegu, który mógł już zamarznąć. Problemem są także hałdy zwalonego śniegu, zalegające wzdłuż ścian hali.

Dlatego warto zainteresować się inwestycją w automaty odśnieżające hale stalowe. Ostatnie rozwiązanie inżynieryjnie zaowocowało stworzeniem dmuchawy poruszającej się na suwnicy gontu dachu hali stalowej. Urządzenie to zdmuchuje spadający śnieg, zanim ten przymarznie do konstrukcji dachowej hali. Dzięki temu zanika potrzeba wynajmowania ekip odśnieżających dachy, a my uzyskujemy gwarancję, że nasze hale stalowe będą spełniały wymagania inspektora BHP.

Leave a Reply